سفارش تبلیغ
صبا ویژن

583 همان پنج تن آل عباست

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آهای مدیر وحشت زده ی بلاگفا ، من اینجا هستم

ظاهرا مدیربلاگفا وحشتی را که از وبلاگ 583 دارد ، از هیچکدام دیگر ندارد . دلیل این ترس را خود شیرازی می داند و من ترجیح میدهم که در اینجا آن را بازگو نکنم تا رفقای نیوزی اش با اطلاع از دلیل وحشت شیرازی از 583 ، از او فاصله نگیرند. اما نشانه این ترس و وحشت ، تعقیب وبلاگ ناقابل 583 توسط علیرضا شیرازی در خانه های جدید 583 است. این شازده ی لوس سایبری ، مذبوحانه 583 را بدون آنکه به نامش اذعان کند دنبال کرده و وقت خویش را مصروف این می کند که چگونه از قدرت لابی خود در مدیران بلاگرها استفاده کرده و 583 را حتی المقدور سانسور کند.
 امیدوارم که مدیر محترم پارسی بلاگ ، استقلال رای خود را در مدیریت بلاگش داشته باشد و همانطور که از ظاهرش پیداست فردی مذهبی  و منصف باشد/ انشالله
اما بعد...
ورود غیر منصفانه ی وبلاگ نیوز به غائله ی خودسری های مدیر مغرور بلاگفا ، تأثر نگارنده را از این منظر برانگیخت که : آبا سوار شدن روی امواج  منازعات سایبری و بالابردن بازدید وب سایت  ، ارزش این را دارد که درگیری بین صلحاء سایبری و اشقیاء مجازی ، طرف دومی را گرفته و تریبون خود را به دروغگویی ها و ماله کشیدن های مدیر سراسیمه و دستپاچه بلاگفا سپرد؟

 به عنوان اولین قربانی «هوای نفس مدیربلاگفا» اجازه می خواهم تا کل واقعه را یکبار مرور کنم .

قبل از هر سخنی توجه ناظرین منصف را به یک نکته جلب میکنم :
ما ایرانیان به میهمان نوازی شهره ایم ، اما گاهی ، ندرتاً ، خیلی کم ، حالا چه بشود ..که مجبور شویم میهمان را از خانه ی خویش اخراج کنیم.
قبول؟
حالا تصور کنید که در چنین وضعی ، میهمان را با جملاتی مانند : « ببخشید من باید برم جایی قرار دارم» ، « عذر میخوام میشه یه وقت دیگه خدمت برسم؟» ، « بفرمایید تشریف ببرید بیرون» ، « از خونه ی من برید بیرون!!» ، « همین حالا برو بیرون» از خانه ی خویش بیرون کنیم.
که البته بسیار بسیار به ندرت چنین برخوردهایی پیش می آید.
اما : میزبانی بنام علیرضا شیرازی را تصور نمایید(به قول خودش که ولی نعمتان سایبری اش را میهمان و خودش را میزبان برشمرده است) که از کلام میهمانش ناراحت شده و تهدید تلقی کرده و ناگهان بدون یک کلام  هشدار ، اخطار و یا توضیح ، میهمان را به خارج از خانه پرت کرده و در را به روی او می بندد. بی آنکه به میهمان فرصت دهد وسائلش را جمع کند ، و این آقای میزبان گستاخ ، همچون یک راهزن وسایل شخصی و کیف و داشته های میهمان را به سرقت برد ( وقتی او را بناگاه از خانه به بیرون پرت کرده و وسائلش را ندهد در حقیقت وسایلش را عدوانی تصرف کرده و به سرقت برده است).
آقای وبلاگ نیوز ، اگر حرکت علیرضا شیرازی ( بر فرض محق بودنش) که بدون اطلاع قبلی ، تمام اطلاعات نویسندگان وبلاگ را مصادره میکند ، « سرقت» نیست ! ! پس چیست؟
جناب وبلاگ نیوز ، اصولاً یکی از صفات افراد نوکیسه همینگونه برخوردها با مردم است.
و اما شرح ماوقع :
1- قدیانی در وبلاگش به شیرازی تشر رفته و از او درخواست می کند که در یک فرصت مشخص ، تبلیغات ناهنجار را از وبلاگش بردارد. قدیانی شیرازی را به دوچیز تهدید میکند ، یکی کوچ از بلاگفا ( که این حق قدیانی بود) و دیگری اینکه از یک مقام بالای نظام پشتیبانی می شود ، قدیانی همانجا گفته بود که این مقام بالای نظام یک « مادر شهید» است. آیا شیرازی از « آه یک مادر شهید» وحشت کرده و آن را یک تهدید تلقی کرده بود؟ اگر چنین است باید برای دنیا و آخرت آقای شیرازی گریست. حسین قدیانی از بلاگفا کوچ کرده و داستان با دلخوری بچه های ارزشی ظاهراً تمام شد. البته علیرضا شیرازی سعی کرده بود با کمک « دیوار بلندحاشا» دخالتش را حاشا کند ، که البته وقتی شاهد روباه همانی باشد که همه میدانیم ، و بلاگفا تمام ادعایش را فقط خودش در کنترل پنلش شاهد باشد و دیگران نتوانند آنچه را که او میگوید ببینند ، نباید انتظار داشته باشد که همگان ، چیزی غیر از آنچه را که ناظرند ملاک قرار دهند ، کما اینکه « آهستان » به شیرازی  گفت : اگر ریگی به کفشتان نیست ، حالا که چند روز گذشته است وبلاگ قدیانی را پس بدهید.
گذشت...
2- دوئل را از طریق کامنت ها تهدید کردند. دوئل خبرداد به همه و اعلام کرد که شیرازی کاری کرده که نمیتوانم پایین کامنتش پاسخش را بگذارم. این را دوبار گفت میثم حسنی . جناب وبلاگ نیوز ، آیا اینجا هم شیرازی باید ادعا کند که بلاگش هک شده بود؟ براستی بلاگفا اینقدر شل و ول و قابل هک است ؟ آنهم درست سر بزنگاه؟
میثم حسنی دوباره خبر از کامنت بعدی شیرازی داد و همان داستان.
شیرازی اگر راست میگفت و آن تهدید ها متعلق به او نبوده است ، چرا با ایمیل دوئل ارتباط نگرفت؟ چرا آی پی کامنت گذارندگان دروغین را رو نکرد؟
 من (583) متنی را نوشتم و در آن بلاگفا را هشدار به «قبضه ی قلم» دادم و از او خواستم دست از سر بچه های مظلوم ولایی بردارد ، به او ( به همان بی تعارفی که با بچه ها برخورد میکرد) گفتم که قدر دکان دونبش بلاگفا را بداند و آزار ندهد.
 تعدادی وبلاگ بلاگفایی ضد نظام و ارزشها برای او ردیف کردم که ماهها و سالهاست  محتوای غیر قانونی در فضای بلاگفا قرار داده اند و سوال کردم که چرا اینها را نمی بندد ؟
3- 583 را بست ، بدون هیچ اطلاع قبلی ، بی هیچ حیایی از محضر آل عبا ( 583 = پنج تن آل عبا) تمام اطلاعات و نوشته های بنده را به سرقت برد. دوئل در دفاع از بنده مطلبی رفت. « معبر سایبری» و « تخریب چی »نیز ، آنها فقط طرح و شکل کار کردند ، همین.
جناب وبلاگ نیوز ( شما که یکطرفه به قاضی رفته اید) از رفیقتان بپرسید که شرح تهدیدها چیست؟ البته هنوز هم تکرار میکنم که شیرازی باید از نفرین مادر شهید و قلم بسیجی ها بترسد.
آیا این نشان از باک ایشان از محاسبه ی اعمال اخروی و دنیوی شان نیست؟ منصف باشید لطفاً .
به نظر شما : تهدید « مراقب خودت باش» از سوی بچه ها ارزشی و ولایی ، با تهدید «مراقب خودت باش» از سوی موساد یکی است؟
شاید خنده دار باشد ، ولی برایتان پیش نیامده که کسی شما را هشدار دهد تا مراقب اخلاق خود باشید؟ وانگهی ، مبرهن است که علیرضا شیرازی حسابش پاک نیست که اینقدر از محاسبه ترس دارد.
4- جناب وبلاگ نیوز ، شما ظلمی تاریخی در حق ادبیات روزمره ایرانیان مرتکب شده اید ، آنهم با انعکاس این گفتار سخیف آقای شیرازی مبنی بر رواج « میزبان نوازی».
جان برادر ، البته که میهمان باید حرمت میزبان نگه دارد ، اما فراموش کرده اید که میزبانِ دزدی که میهمان را بیرون انداخته و مایملکش را به تاراج میبرد ، از این قاعده مستثنی ست؟
ضمن اینکه هزاران سال است  این مردم ، افتخار دارند که میهمان را با تمام کمبودهایش تحمل میکنند و هیچ توجیهی برای اخراجش از منزل ندارند.
5- براستی شما نمیدانید که ادعای شیرازی در میزبان بودن ، ادعایی گزاف و یاوه است؟ آیا اصولاً یک بلاگر خانه ی شخصی است؟ یا هتلی مجازی که اتاق هایش را برای استفاده های فرهنگی به اجاره میگذارد؟ فرض کنید تمامی وبلاگهای بلاگفا کوچ کنند( تمامی) ، لطفا توضیح دهید که شیرازی چه توجیهی برای ادامه ی اداره ی این هتل دارد؟ آیا علیرضا نمی ماند و حوضش؟
پس بهتر است با دلگرمی به بازدیدهای وبلاگهای غیرقانونی و مستهجن خویش ، صدای خود را برای وبلاگهای ارزشی کلفت نکند.
6- شیرازی در مصاحبه افاضات فرموده : کاربر دیگری تحت عناون حمایت از وبلاگ‌های دوستان خود لینک چندین وبلاگ که
از دید ایشان غیرقانونی است در وبلاگ‌شان منتشر می‌کند اگر براستی این
وبلاگ‌ها غیرقانونی هستند طبق قانون کار ایشان نیز قانونی نیست و اگر ایشان
با چنین وبلاگ‌هایی برخورد کردند می‌توانند برای بخش تخلفات سایت یا حتی
ایمیل کارگروه تعیین مصادیق ارسال کنند تا برخورد لازم با آن صورت گیرد اما
انتشار لینک این وبلاگ‌ها تحت هر عنوانی توجیه ندارد.

منظور او من بوده ام.
آقای شیرازی ، این وبلاگها از نظر «من» غیر قانونی بوده اند؟ نیستند؟ از نظر شما نیستند؟ اگر اینها را غیر قانونی نمی دانید پس شایعه ی «سبز» بودن شما صحیح است که امیدواریم این چنین نباشد.
کار من غیر قانونی نبوده و نیست بلکه افشاگری در برابر خودسری های شخصی شماست که بجای انسداد چنین محتوای پلیدی در بلاگفایتان ، دست به سرقت اطلاعات بچه های حزب اللهی می زنید.
وانگهی اگر ادعای طلب گزارش چنین وبلاگهایی را دارید ، این گوی و این میدان ، در تمام این چند روز که از وجود این وبلاگهای جرثومه ، مطلع شده اید ، مسدودشان کردید؟ براستی وبلاگهای حاوی دشنام و توهین به پرزیدنت این مملکت ، غیر قانونی نیستند؟ نه ظاهراً از نظر شما نیستند چون خودتان در مصاحبه با وبلاگ نیوز گفتید که :
حقیقت آن است که در بلاگفا ما کاربرانمان
را براساس محتوای وبلاگشان ارزیابی نمی‌کنیم و تمام کاربرانی که از سایت ما
استفاده می‌کنند تا زمانی که حرمت میهمان و میزبانی را نگاه دارند و
براساس قوانین کشور و قوانین سایت رفتار کنند برای ما محترم هستند.

ما در مورد محتوای مطالب آنها حال چه به
اصطلاح ارزشی باشند و یا صاحب هر عقیده ای دیگر که باشند تا زمانی که
براساس نظر کارگروه تعیین مصادیق و قوانین جرایم رایانه تخلفی نکرده باشند
قضاوت نمی‌کنیم. در عین حال مذهبی بودن و یا به اصطلاح ارزشی بودن محتوی یک
وبلاگ دلیل یا مجوزی برای عدم رعایت قوانین نیست و این بخصوص در حوزه
قوانین استفاده از خدمات سایت برای ما اهمیت دارد.

در این بخش از سخنان شما ، کلی دم خروس بیرون زده است.

الف : شما کاربرانتان را بر اساس محتوا اریابی نمی کنید؟ نکند چشم و ابرو و یا مدرک تحصیلی ملاک شماست؟ خنده دار نیست این حرف شما؟ اصولا ًفلسفه وجودی وبلاگ ، غیر از محتوای قرار داده شده در آن است؟ نکند ناخواسته حرف دلتان را زده اید؟ یعنی اعتراف کرده اید که کاری به کار محتوا ندارید و کاربرانتان را بر اساس «بازدید ها و درآمدزایی شان» ارزیابی میکنید؟ اگر اینگونه است که وبلاگهای مستهجن نورچشمی شما باید باشند.

ب: در ادامه همین سخن خنده دار بالا ، بوی غرور متفرعن شما به خوبی از کلامتان پیداست : « مگر آنکه حرمت میزبان را نگه دارند؟» عجب دم خروسی؟ ایهالناس شما تا زمانی که به خر آقای شیرازی نگویید یابو و بازدید زیاد داشته باشید( با هر محتوایی) محترم هستید وگرنه « محترم» نیستید و با اردنگی از بلاگفا اخراج شده و تمام اطلاعاتتان به سرقت خواهد رفت.جمله ی شما معنی دیگری نمی دهد آقای بلاگفا !

ج : سریال گاف هایتان نیز تمامی ندارد ، « رفتار بر اساس قوانین کشور؟؟» منظور از رفتار چیست؟ آیا رفتار وبلاگ نویسان در محیط  وبلاگ جز با محتوایی که میگذارند قابل بررسی است؟ شما که دوخط بالاتر فرمودید ارزیابی کابران بر اساس محتوا نیست؟ کدام بامتان را با کدام هوا ملاک قرار دهیم؟ حقیقتا ًکنجکاو شده ام بدانم که اگر محتوای وبلاگهای ارزشی شما را نرنجانده ، کدام رفتار را خارج از فضای سایبر را از ما دیده اید؟

د: آقای شیرازی منظورتان از «به اصطلاح ارزشی » چیست؟ نکند ارزشهای خودتان را میگویید؟ بفرمایید ببینیم ارزشهای شما چیستند تا بگوییم که خود را ارزشی میدانیم یا نه؟ ما که پشت و رویمان معلوم است و ارزشهایمان هم از قلم مان پیداست چیست؟  جرزنی شما برای اثبات ادعایتان چرا اینقدر شبیه به کاندیدای متوهّم وجود تقلّب است . نه اخوی به ادعای صرف نیست.

شما آنقدر عطش کاپیتالیستی برای درآمدهای تبلیغاتی سایتتان دارید که تبلیغات را از هر ننه قمری میپذیرید.

خود بنده با تمام ادعایم در حواس جمعی ، دومرتبه در دام محصولات تقلبی تبلیغات شما افتاده ام. تبلیغاتی که هویت مبداء شان برای مال باختگانی چون من که از آنان خرید میکنیم قابل ردیابی نیست. و این یعنی اینکه برای بلاگفا هم پیدا نیست. چرا چون « قانوناً» وظیفه ندارید که مالک تبلیغ را شناسایی کنید. شما فقط پول واریزی و به اصطلاح خودتان « محتوای تبلیغ» را چک میکنید.،باقی مسائل از جمله اعتمادی که مشتری به اعتبار بلاگفای شما به فروشنده میکند به جهنم ، نه؟


و اما شما وبلاگ نیوز محترم ، عاقل باشید برادر و وب خود را به طنابهای پوسیده گره نزنید و با مردم باشید ( اگر این انذار برادرانه را تهدید و توهین نخوانید)